Dom za starije osobe "Park"
 Dom za starije osobe "Park"

Opće informacije

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Dom za starije osobe Park Zagreb uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 172/03, 144/10, 25/2013).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja, sukladno zakonu.

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija je sukladna Kriterijima koje je donijela Povjerenica za informiranje (NN 12/2014).

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija sukladno čl.27. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013).

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

- na adresu Dom za starije osobe Park Zagreb, Ivanićgradska 52, Zagreb
- elektroničkom poštom: ivancicakovacic@ymail.com

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

- Zakon o socijalnoj skrbi (NN, br. 157/13. i 152/14.) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi (NN, br. 99/2015)

- Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, br. 40/2014) i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, br. 66/2015)

- Statut Doma za starije osobe Park

- Izmjene i dopune Statuta Doma za starije osobe Park

- Pravilnik o kućnom redu

- Izvješće o radu Doma za starije osobe Park 01.01 - 31.12.2015.g.

- Izvješće o radu Doma za starije osobe Park 01.01 - 31.12.2016.g.

- Plan rada Doma za starije osobe Park za 2016. godinu

- Plan rada Doma za starije osobe Park za 2017. godinu

- Financijsko izvješće za 2015. godinu

- Financijsko izvješće za 2016. godinu

- Donacije

Upravno vijeće Doma za starije osobe Park

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama sjednicama Upravnog vijeća, bez prava odlučivanja, ima pravo prisustvovati jedna zainteresirana osoba.

Obavijest o održavanju 15. sjednice Upravnog vijeća

Izvješće o održanoj 14. sjednici Upravnog vijeća

Obavijest o održavanju 14. sjednice Upravnog vijeća

Izvješće o održanoj 13. sjednici Upravnog vijeća

Obavijest o održavanju 13. sjednice Upravnog vijeća

Izvješće o održanoj 12. sjednici Upravnog vijeća

Obavijest o održavanju 12. sjednice Upravnog vijeća

Izvješće o održanoj 11. sjednici Upravnog vijeća

Obavijest o održavanju 10. sjednice Upravnog vijeća

Izvješće o održanoj 10. sjednici Upravnog vijeća

Obavijest o održavanju 9. sjednice Upravnog vijeća

Izvješće o održanoj 9. sjednici Upravnog vijeća

Obavijest o održavanju 8. sjednice Upravnog vijeća

Izvješće o održanoj 8. sjednici Upravnog vijeća

Obavijest o održavanju 7. sjednice Upravnog vijeća

Izvješće o održanoj 7. sjednici Upravnog vijeća

Obavijest o održavanju 6. sjednice Upravnog vijeća

Izvješće o održanoj 6. sjednici Upravnog vijeća

Obavijest o održavanju 5. sjednice Upravnog vijeća

Izvješće o održanoj 5. sjednici Upravnog vijeća

Obavijest o održavanju 4. sjednice Upravnog vijeća

Izvješće o održanoj 4. sjednici Upravnog vijeća

Obavijest o održavanju 3. sjednice Upravnog vijeća

Izvješće o održanoj 3. sjednici Upravnog vijeća

Obavijest o održavanju 2. sjednice Upravnog vijeća

Izvješće o održanoj 2. sjednici Upravnog vijeća

Obavijest o održavanju 1. sjednice Upravnog vijeća

Izvješće o održanoj 1. sjednici Upravnog vijeća

 Dom za starije osobe "Park"


 Dom za starije osobe "Park"
 
Naslovna O nama Cjenik - Ivanićgradska 52 Cjenik - Lašćinska cesta 98a
 
Dokumentacija za prijam - Ivanićgradska 52 Dokumentacija za prijam - Lašćinska cesta 98a
 
Usluge Fotogalerija Najčešća pitanja Opće informacije Natječaji
 
Kontakt - Ivanićgradska 52 Kontakt - Lašćinska cesta 98a
 
Copyright Dom za starije osobe "Park" 2011. Sva prava pridrĹľana site by MIDICOM